Zajímají Vás nějaké informace? Denně dostáváme mnoho dotazů, odpovědi na ty nejčastější naleznete zde!

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu MBA?

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu BBA?

Jak často musím za studiem dojíždět?

Jak probíhá studium?

Jak dlouho studium trvá?

Kdy mohu začít se studiem?

Jakou máte akreditaci?

Kdo chystá Vaše online studijní materiály a kontroluje písemné práce?

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu MBA?

Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí ke studiu MBA požadujeme dosažené vysokoškolské bakalářské vzdělání, případně střední vzdělání s maturitou a manažerskou praxi (minimálně 24 měsíců). Celé studium probíhá kompletně v češtině. Znalost angličtiny tedy není nutná.

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu BBA?

Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí ke studiu BBA požadujeme pouze středoškolské vzdělání s maturitou.

 

Jak často musím za studiem dojíždět?

Nikdy. Celé studium včetně přihlášení se ke studiu probíhá kompletně online. Vy tak ušetříte hodiny svého drahocenného času.

 

Jak probíhá studium?

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu studia (MBA nebo BBA) musí každý student projít všemi moduly k danému studiu. V každém modulu naleznete studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme Vaše znalosti. Následně Vám bude zadána písemná práce (ke každému modulu), díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po dokončení všech modulů Vám bude zadána závěrečná práce, tuto práci budete také obhajovat online. Následně Vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul MBA nebo BBA.

 

Jak dlouho studium trvá?

Studium MBA průměrný student (pracující manažer) dokončí do 10 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 4 měsíce. U studia BBA máme průměrnou dobu studia 8 měsíců, ti nejrychlejší studium ukončí již za 3 měsíce. V OBEI záleží především na Vás a Vašich časových možnostech. Vzhledem ke kompletnímu online studiu můžete začít studovat kdykoli. Jedinou podmínkou je ukončení studia do 2 let od jeho zahájení.

 

Kdy mohu začít se studiem?

Prakticky ihned. Díky našemu kompletnímu online studiu můžete začít kdykoli budete chtít.

 

Jaké máte akreditace?

Jsme držiteli akreditace od IACBS - International Accreditation Council for Business Studies. Organizace sídlí v USA a má tradici již od roku 1991. Akreditovaný máme program BBA i MBA. Akreditace IACBS je zárukou skutečné kvality! Dále jsme držiteli uznávané akreditace od naší mateřské vzdělávací instituce OBEI - Oxford Business Education Institute. Získáte tak mezinárodně uznávaný profesní titul! Na základě zákona č 111/1998 Sb, o vysokých školách tituly MBA a BBA nepatří v ČR mezi akademické, nelze tedy ani naše studijní programy akreditovat u MŠMT. Žádná instituce nabízející studium MBA nebo BBA nemá své programy akreditované u MŠMT. Více informací o našich akreditacích získáte zde.

 

Kdo chystá Vaše online studijní materiály a kontroluje písemné práce?

O veškeré studijní materiály a kontroly písemných prací se stará náš tým špičkových lektorů. Většina z našich lektorů žije a pracuje v zahraničí, přesto jsou Vám pro případné dotazy a požadavky k dispozici online v našem výukovém systému. Podívejte se na naše lektory zde.