Provozovatel serveru tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji uvedenými při jakékoliv registraci uživatele na serveru www.obei.cz bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Osobní údaje získané při registraci budou shromažďovány a zpracovávány provozovatelem serveru prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Provozovatel serveru www.obei.cz použije poskytnuté údaje pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům. Osobní údaje nebudou provozovatelem serveru www.obei.cz poskytnuty žádné třetí osobě.

Uživatel má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře svých osobních údajů.